منو افقي
منوعمودي
اخبار اداره جویم
 
خبرنامه آموزش و پرورش فارس
درخشش هنرجویان شاخه کار دانش در سیزدهمین دوره مسابقات کشوری علمی – کاربردی
رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش فارس از درخشش هنر جویان مدارس کاردانش این استان در مرحله تئوری سیزدهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی کشوری خبر داد.
سه شنبه ، اول اردیبهشت سال 1394
درخشش هنرجویان شاخه کار دانش در سیزدهمین دوره مسابقات کشوری علمی – کاربردی
رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش فارس از درخشش هنر جویان مدارس کاردانش این استان در مرحله تئوری سیزدهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی کشوری خبر داد.
سه شنبه ، اول اردیبهشت سال 1394
برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی دانش‌آموزان فارس در شیراز
معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس از برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن دانش‌آموزی، در روزهای دوم و سوم اردیبهشت در شیراز خبر داد.
سه شنبه ، اول اردیبهشت سال 1394
برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی دانش‌آموزان فارس در شیراز
معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس از برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن دانش‌آموزی، در روزهای دوم و سوم اردیبهشت در شیراز خبر داد.
سه شنبه ، اول اردیبهشت سال 1394
کانال جستجو
 
::منو پايين
                                   
تغییر قالب صفحه