منو افقي
منوعمودي
اخبار اداره جویم
 
خبرنامه آموزش و پرورش فارس
نتایج پنجمین روز از مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی سراسر کشور در شیراز اعلام شد
در پنجمین و آخرین روز از رقابت های بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی سراسر کشور در شیراز، نتایج رشته های تیمی این دوره از رقابت ها اعلام شد.
شنبه ، چهاردهم شهریور سال 1394
نتایج پنجمین روز از مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی سراسر کشور در شیراز اعلام شد
در پنجمین و آخرین روز از رقابت های بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی سراسر کشور در شیراز، نتایج رشته های تیمی این دوره از رقابت ها اعلام شد.
شنبه ، چهاردهم شهریور سال 1394
قهرمانان رشته های بدمینتون و تنیس روی میز مشخص شدند
نفرات برتر بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختردوره ابتدایی سراسر کشور در رشته های بدمینتون و تنیس روی میز شناخته شدند .
شنبه ، چهاردهم شهریور سال 1394
قهرمانان رشته های بدمینتون و تنیس روی میز مشخص شدند
نفرات برتر بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختردوره ابتدایی سراسر کشور در رشته های بدمینتون و تنیس روی میز شناخته شدند .
شنبه ، چهاردهم شهریور سال 1394
کانال جستجو
 
::منو پايين
                                   
تغییر قالب صفحه